6-Б клас гімназії 3 СУЗІР'Я
Бердянської міської ради


ПОСИЛАННЯ: нормативно-правова база з виховної роботи

Офіційні рекомендації МОН УкраїниРекомендації для проведення бесід з учнями щодо поведінки у надзвичайній ситуації


Скачати "Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації"


Міністерством освіти і науки України розроблено методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації  

(Лист МОН України від 30.07.2014 № 1/9-385).

 

 

 

Державні стандарти


· Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року
№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

·

· Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 

 

 

Навчальні плани


- Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

Наказ МОН України від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1)

 

для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465 та від 07.08. 2015р. № 855 (додаток 2)


 

Усі навчальні плани!

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно інформатики).

 

Наказ МОН від 07.08. 2015р. №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно іноземних мов).

 

Наказ міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів» (стосовно зарубіжної літератури)

 

Наказ МОН України від 29.05.2014 № 657 ««Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно предмету «Захист Вітчизни»).

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».

 

 

 

Викладання предметів


Лист МОН від 26.06.2015р. №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році».

 

Лист МОН від 10.08.20-15р. №1/9-380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів ЗНЗ».

 

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

 

 

 

Навчальні програми


Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Наказ МОН 22.12.2014р. № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

 

Початкові класи

Лист від 19.08.2011 N 1/9-634 «Інструктивно-методичні рекомендації "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку".

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Лист МОН від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 

 

Середня, старша школа


Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

 

Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

 

 

 

Ведення документації


Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Наказ МОН № 240 від 23.06.2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

 

Наказ МОНСМУ №423 від 10.05.2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності.

 

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21.08.2010 року № 1/9 – 580).

 

 

 

Навчальні кабінети


Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

 

Наказ МОН від 09.12. 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

 

Наказ МОН від 14.12.2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

 

 

 

Виховання


Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

 

наказ МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

 

Лист МОН від 24.07.2015р. №1/9-354 «Про тематику Першого уроку у 2015/16 навчальному році»

 

- Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

 

 


Нормативно-правове забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі:


· Конвенція з прав дитини

 

· Закон України про молодіжні дитячі організації

 

· Державна цільова соціальна програма "Молодь України”

 

· Спільний Наказ Міністерств N 252/157/32 від 23.03.2011 23.03.2011 "Про проведення

Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

 

· Положення про Всеукраїнський конкурс дружин юних пожежних

 

· Збірка казок та оповідань до Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу

·

· План заходів щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства та попередження проявів жорстокості серед школярів

 

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. №888 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року"

 

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 р. №1/9-595_Деякі питання організації виховної роботи

 

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 р. №1/9-530. Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи

 

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 р. №1/9-557 Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання

 

· Методичні рекомендації й поради щодо проведення в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах області щотижневого Дня батьків

 

· Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року", що має сприяти зростанню престижності звання класного керівника

 

· Анкета для участі у конкурсі "Класний керівник року"

 

· Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243

 

· Національно- патріотичне виховання в контексті програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України"

 

· Положення про класного керівника навчального закладу

 

· Методичні рекомендації класним керівникам МОНУ. Зміст, форма і структура плану виховної роботи. Програма аналізу виховної роботи у класі. Орієнтовні питання для складання характеристики класу. Структура плану виховної роботи класного керівника (для зразку)

 

· Методичні рекомендації класним керівникам. Про виховання культури поведінки учнів. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ від 30.07.2010 р. №1.4/18-3127

 

· Робота з батьками

 

· Особливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу сучасного навчально-виховного закладу.

 

· Нормативна база заступника директора з виховної роботи. Орієнтовні схеми аналізу виховного заходу. Листи спостереження та оцінки виховного заходу. Методичні рекомендації щодо роботи МО класних керівників. Методичні рекомендації щодо роботи з батьками. Методичні рекомендації щодо застосування проектних технологій у виховній роботі. Моніторинг соціального розвитку школярів. Приклад статуту. Проект структури самоврядування у школі. Протокол виховної роботи. Статут дитячої організації.

 

· Про організацію роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячій бездоглядності серед учнів загальноосвітніх навальних закладів.

 

· Про заходи щодо запобігання наркоманії,алкоголізму, тютюнопаління, шкідливих узалежнень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

· Наказ по школі (зразок) Про ефективність гурткової роботи

 

· Наказ по школі (зразок) Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання.

 

· Наказ по школі (зразок) Про стан ведення щоденників учнями 8-мих класів школи.

 

· Наказ про стан виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах

 

· Наказ про підсумки виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладів

 

· Зразок наказу про стан виховної роботи

 

· Наказ про проведення моніторингу діяльності класоводів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

· Зразок наказу про підсумки вивчення стану роботи гуртків та секцій загальноосвітнього навчального закладу

 

· Зразок наказу про результати вивчення стану превентивної роботи практичних психологів та соціальних педагогів у ЗНЗ.

 

· Зразок рішення про реалізацію в практиці роботи Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

 

· Про затвердження плану заходів щодо організації профорієнтаційної роботи

 

 

 

Робота класного керівника


o Методичні рекомендації щодо організації методичних об'єднань класних керівників

 

o Правила роботи класного керівника з щоденниками учнів

 

o Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу

 

o Положення про батьківські збори

 

o Основні алгоритми виховного заходу та моніторингу

 

o Форми виховної роботи

 

o Характеристика учня

 

· Наказ про участь закладів освіти міста у проведенні Всеукраїнського рейду "Увага!Діти на дорозі"

 

· Превентивне виховання

 

· Методичні рекомендації щодо відзначення 1 жовтня 2012 року Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана

 

· Про стан патріотичного виховання учнівської молоді у ЗНЗ

 

· Програма Полтавської міської ради "Патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2010-2015 роки»

 

· Анкети для учнів на виявлення жорстокого поводження

 

· Анкети для батьків на виявлення жорстокого поводження з дітьми

 

· Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження жорстокості та насильства в учнівському середовищі

 

· Про стан формування закладами району морально-духовної, морально-компетентної особистості в контексті взаємодії школи та сім'ї

 

· Наказ Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі

 

 

 

Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства з питань виховної роботи:


· Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

 

· Наказ від 25.01.07 № 44 "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року";

 

· Наказ від 01.02.10 № 58


"Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року";

· Наказ від 01.02.10 № 59


"Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

· Наказ від 29.03.10 № 255"


"Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

· Наказ від 30.12.10 № 1313


"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);

 

· Наказ від 30.12.10 №1312"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року»;

 

· Наказ від 11.05.11 № 431/68-ОД "Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу "Моральний вчинок";

 

· Наказ від 20.06.11 № 596 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності";

 

· Наказ від 31.10.11 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

 

· Наказ від 24.11.09 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я";

 

· Наказ від 16.12.11№1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру "Зірниця";

 

· Наказ від 20.12.11 №1459 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс - "Класний керівник року";

 

· Наказ від 11.06.12 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

· Наказ від 19.07.12 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року";

 

· Наказ від 03.08.12 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року";

 

· Інформаційно-методичний лист від 11.04.11№ 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин;

 

Інформаційно-методичний лист від 27.07.12 1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.Обновлен 18 сен 2016. Создан 02 апр 2016Кредо учнів 6-Б класу: «Для життя - не для школи вчимося»
Вас вітає 6-Б клас


Голос України урядовий кур'єр Новини України та світу Вчитель - вчителю, учням, батькам' Урядовий сайт для юних громадян Всеукраїнський освітній портал  'Острів знань' Всеукраїнський освітній портал  'Вчителям, батькам, учням' Педрада
Ug School.org.ua - веб-сайти освітніх закладів України Авиационный справочник
Ugolok neba Вам-взлет! Информационный портал PRO Berdyansk-INFO


Три колонки
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки ЗОДА

Запорізький обласний інститут ППО

Відділ освіти міської ради


Урядові сайти

Наукові сайти

Освітянські сайти

Виховна робота
Безпека життя учнів

Телефонні «гарячі» лінії


Навчально-виховний процес

Інтернет-ресурси України

Позашкільні навч. заклади

Фотогалерея 6-Б класу

Відеоматеріали про 6-Б клас

Новости Бердянска  (рос.)
©   Інтернет-ресурс —
офіційний сайт 6-Б класу Бердянської гімназії №3 «СУЗІР'Я»

    WWW.2BSUZIRIA.IO.UA

Гімназія №3 «СУЗІР'Я» Бердянської міської ради, 2014-2019
71114, м. Бердянськ Запорізької області, вул. Потійська, 13
☎   +38 (061) 532-26-60
✉   gymnasium-3@ukr.net


Редактор сайту:   Кондратьєва Тетяна Миколаївна
Авторська група:  Гонтар Ю.В.,  Кондратьєва Т.М.
☎   +38 (097) 532-79-44
✉   yv.gontar@i.ua

Back to TOP Цвет ссылок

1