5-Б клас  гімназії 3 «СУЗІР'Я»
Бердянської міської ради

Особливості вивчення математики в початкових класах

Для вас, шановні учні та батьки



У початковій школі математика служить опорним предметом для вивчення суміжних дисциплін, а в подальшому знання та вміння, набуті при її вивченні, стануть необхідними для застосування в житті і фундаментом навчання в старших класах школи.


Вивчення математики в початковій школі спрямоване на досягнення таких цілей:

 
— формування в учнів основ уміння вчитися;
— розвиток їх мислення, якостей особистості, інтересу до математики;
— створення для кожної дитини можливості високого рівня математичної підготовки.


Основні змістовно-методичні лінії шкільного курсу математики з 1 по 4 клас: числова, алгебраїчна, геометрична, функціональна, логічна, аналіз даних, текстові задачі.


Числова лінія будується на основі рахунку предметів (елементів множини) і вимірювання величин.
Розвиток алгебраїчної лінії також нерозривно пов'язаний з числовою, учні записують вирази та властивості чисел за допомогою буквеної символіки, що допомагає їм структурувати досліджуваний матеріал, виявити подібності та відмінності, аналогії.


Вивчення геометричної лінії в курсі математики починається досить рано. Учні оволодіють навичками роботи з такими вимірювальними і креслярськими інструментами, як лінійка, кутник, а в 4 класі — циркуль, транспортир. Знайомляться з плоскими та об'ємними геометричними фігурами.
Досить серйозна увага приділяється в даному курсі розвитку логічної лінії при вивченні арифметичних, алгебраїчних і геометричних питань програми. Практично всі завдання курсу вимагають від учнів виконання логічних операцій — аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія, класифікація, сприяють розвитку пізнавальних процесів — уяви, пам'яті, мови, логічного мислення.


Лінія аналізу даних цілеспрямовано формує в учнів інформаційну грамотність, вміння самостійно отримувати інформацію з різних джерел (спостережень, бесід, довідників, енциклопедій, Інтернет — джерел) і працювати з отриманою інформацією: аналізувати, систематизувати і представляти в різній формі.


Функціональна лінія будується навколо поняття функціональної залежності величин, яка є проміжною моделлю між реальною дійсністю і загальним поняттям функції, і служить, таким чином, основою вивчення в старших класах поняття функцій.
В рамках лінії текстових задач вони опановують різними видами математичної діяльності, усвідомлюють практичне значення математичних знань, у них розвиваються логічне мислення, уява, мова.


Математика на відміну від інших предметів, має абстрактний характер. Доводиться оперувати такими поняттями, як число, міра, просторові форми і т.п. Перед учителем початкових класів стоїть завдання зв'язати навчання з життям, показати, що виникнення математичних понять пов'язане з практичною діяльністю людини і є результатом узагальнення їм явищ дійсності.

 

 

Джерело:  http://www.athens.kiev.ua/osoblivosti-vivchennja-matematiki-v-pochatkovih-klasah/

 



Создан 29 мар 2016



Кредо учнів 5-Б класу:  «Для життя - не для школи вчимося»
Вас вітає 4-Б клас

Вчитель - вчителю, учням, батькам' Урядовий сайт для юних громадян Педрада Шкільне життя Всеукраїнський освітній портал  'Вчителям, батькам, учням' Всеукраїнський освітній портал  'Острів знань' Новини України та світу урядовий кур'єр Голос України
Сценарії Нового року - Шкільне життя
Сценарій Новорічного ранку
для молодших школярів
111111 Новий рік - Шкільне життя
Сценарій Новорічного свята
для учнів початкових класів
111111 Сценарії до свята Миколая- Шкільне життя
Сценарій свята
«Світом Миколай мандрує»
111111 Миколай - Шкільне життя
Сценарій свята
«До нас іде Святий Миколай»


Три колонки
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки ЗОДА

Запорізький обласний інститут ППО

Відділ освіти міської ради


Урядові сайти

Наукові сайти

Освітянські сайти

Виховна робота
Безпека життя учнів

Телефонні «гарячі» лінії


Навчально-виховний процес

Інтернет-ресурси України

Позашкільні навчальні заклади

Фотогалерея 5-Б класу

Відеоматеріали про 5-Б клас

Новости Бердянска  (рос.)
©  Інтернет-ресурс -
офіційний сайт 5-Б класу Бердянської гімназії №3 «СУЗІР'Я»:

   WWW.2BSUZIRIA.IO.UA          

Гімназія №3 «СУЗІР'Я» Бердянської міської ради, 2016-2017
71114, м. Бердянськ Запорізької області, вул. Потійська, 13 Тел.:   +38 (061) 532-26-60
Е-mail: gymnasium-3@ukr.net


Редактор сайту:  Чипчева М.В.
Авторська група: Гонтар Ю.В., Кондратьєва Т.М.
Тел.:   +38 (097) 532-79-44
Е-mail: yv.gontar@i.ua


Авиационный справочник Вам-взлет! Информационный портал PRO Berdyansk-INFO 1

Украинский портАл

Цвет ссылок

1