6-Б клас гімназії 3 СУЗІР'Я
Бердянської міської ради


Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів

Для вас, шановні учні та батьки

1.  Зошити використовувати раціонально (не починати новий зошит, доки не списано попередній).

 

2.  Для бережливого використовування зошита:

не бруднити сторінок;

користуватися обгортками;

не виривати листків.

 

3.  Не дозволяти учням замість зошитів писати в блокнотах та на аркушах паперу.

 

 

4.  Використовувати зошити лише вітчизняного виробництва, оскільки вони відповідають чинним в Україні стандартам.

 

5.  Відповідно до чинних в Україні стандартів  використовувати зошити з такими видами графічної сітки:

 

            №1 — у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з похилими лініями, де висота робочого рядка — 4,0 мм; відстань від робочого рядка до верхньої (нижньої) міжрядкової лінії становить 6,0 мм, а між похили­ми лініями — 25,0—27,0 мм; кут нахилу між похилою і рядковою — 65°;

 

 

            №2 — у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності, де відстані відповідно

            дорівнюють: між лініями робочого рядка — 4,0 мм, між робо­чими рядками —

            8,0 мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             №3 — з горизонтальними лініями через 9,0 мм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              №5 — у клітинку з нормою лініювання 5,0 х 5,0 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  На початковому етапі формування в першокласників графічних нави­чок письма за    

          наявності різних зошитів  надавати перевагу зошитам, у яких горизонтальні лінії  

          робочого рядка різної інтенсивності з основними лініями таких кольорів:   

          фіолетового, блакитного, сірого.

 

7.  Додержувати даної кількості зошитів:

 

1 клас

 

2-4 класи

 

 

Зошити з друкованою основою (для письма і розвитку мовлення).

 

З листопада (січня) можна практикувати шкільні зошити з таким самим розлініюванням, як у зошиті з друкованою основою.

 

 

З мов і математики по два  зошити для навчальних класних і домашніх завдань (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем);

 

окремий зошит для контрольних робіт;

 

додатковий зошит з друкованою основою (використовувати лише в межах граничного навантаження учнів).

 

 

8.  Записи в зошиті виконувати ручкою з синім або фіолетовим чорнилом;

            підкреслювання членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення

            таблиць, схем тощо виконувати  простим олівцем.

 

9.  У письмових роботах з мови та математики треба зазначати дату виконання

            роботи, яка це робота (класна чи домашня), вид завдання (вправа, диктант, твір,

            аудіювання,  переказ, творча робота, задача тощо), заголовок зв'язного тексту

            (переказу,   розповіді тощо).

            Назви таких видів завдань, як рівняння, відрізки, нерівності, дроби, величини, 

            порівнювання чисел, вирази в зошитах не вказувати.

Відповідно до 4-го видання «Українського правопису» («Український правопис»,

            4-е видання, К., «Наукова думка», 1993 р., с. 127) в кінці заголовків крапку не    

            ставити:

 

                       7 жовтня                                                                 31 березня

                  Домашня робота                                                      Класна робота

                       Вправа 123 ( 1 рівень)                                                 Задача 107

                       Вправа 125 ( 2 рівень) так позначати диференціацію в зошиті  в домашніх завданнях.


 

10.  Дату, назву роботи та її вид (вправа, словниковий диктант тощо) учням записувати,

            починаючи з 2-го класу початкової школи.

 

 

11.  У 4 класі дату виконання роботи з мов записувати словами, з математики — на

            розсуд учителя.

 

                     Третє листопада                                       6 лютого (або: Шосте лютого)

                      Класна робота                                                     Домашня робота

                        Вправа 132                                                            Задача 65 (1 рівень)

                                                                                                        №68 (2рівень) так позначати   диференціацію в зошиті  в домашніх завданнях.


 

12.  У зошитах для контрольних робіт  обов’язково писати дату, вид завдання (диктант,          контрольна робота) і  заголовок тексту.

 

           Запис учнями виду роботи (словниковий, попереджувальний диктант) здійснювати    за вказівкою вчителя (за функціональною потребою).

                           23 грудня                                                                   12 квітня

                            Диктант                                                             Математичний диктант

                              Зима

            Роботу над помилками (якщо учень припустив помилки) виконувати в зошиті для  контрольних робіт .

            Вчителю засвідчувати перевірку роботи словом «Перевірено».

            Номера варіантів контрольної роботи фіксувати через одну клітинку по центру  за      зразком: 1 варіант, 2 варіант.      

 

13.  Під час виконання письмової роботи учні повинні:

додержувати абзаців;

 

дотримуватися однакових інтервалів між словами;

 

дописували кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не                           виходячи за межі рядка;

 

помилки виправляти, закреслюючи неправильно написану літеру чи цифру навкіс (справа наліво) і замість неї надписуючи потрібну літеру чи цифру;

 

слово, словосполучення, речення чи приклад слід замінювати, закреслюючи тонкою горизонтальною лінією, і далі записуючи правильно;

 

виправлення (закреслення та поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем;

 

не писати одну букву на другій.

 

 

14.  Коректором не користуватися.

 

 

I. Загальні вимоги до оформлення письмових робіт з української (російської) мови

1.         Записи на новій сторінці зошита  починати робити з першого рядка.

 

2.         Початок запису тексту і його заголовок виконувати на одній сторінці. Якщо  залишаються вільні рядки на сторінці, то їх використовувати для виконання інших завдань на розсуд учителя.

 

3.         Між датою і назвою роботи (класна, домашня), між назвою та видом роботи, а

            також між видом роботи та заголовком рядок не пропускати.

 

4.         В зошитах з графічною сіткою № 3 між заключним рядком тексту однієї письмової роботи  і наступної слід пропускати два робочих рядки; в зошитах з графічними сітками № 1 та № 2 - один рядок.

 

5.         У 2-4 класах на уроках української та  російської мови паралельно із звичайним зошитом можна використовувати зошити з друкованою основою (один із зошитів), рекомендовані Міністерством освіти, молоді та спорту України.

Зошит з друкованою основою можна використовувати як на уроці, так і під час виконання домашніх завдань. Після опрацювання теми за підручником зошит з друкованою основою перевіряти, виконання завдання оцінювати.

 

6.         У роботі з учнями 1 класів необхідно пам’ятати:

у період навчання грамоти учням необхідно виконувати навчальні завдання в зошиті з друкованою основою (зошити для письма і розвитку мовлення), де подано зразки написання літер, їх поєднань, окремих слів і речень, а також вправи на розвиток мислення і мовлення школярів;

для виконання різноманітних завдань, пов'язаних з мовним аналізом (креслення схем речень, звукової структури слів, «друкування» тощо), використовувати окремий зошит у клітинку з графічною сіткою № 5;

у період навчання грамоти  дату виконання завдань,  «Класна робота» учням не писати.  У цей період між однією роботою та другою залишати один рядок для записів чи поміток учителя.

 

7.         У 3 класі на уроках української (російської) мови протягом усього I семестру  продовжувати писати в зошитах у дві лінії з контрольними похилими (зошит з графічною сіткою № 1) або в зошитах у дві горизонтальні лінії без контрольних похилих (зошит з графічною сіткою № 2).

У II семестрі краще підготовленим учням поступово можна переходити на письмо в одну лінію. Повний перехід усього класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 класу або в I семестрі 4 класу. Висота малих літер становить близько 4, 0 мм.

 

8.         Роботу з каліграфії слід проводити впродовж усіх 4-х років навчання в початковій

            школі.

 

9.         При написанні букв дотримуватися  методичних рекомендацій  «Про

            розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських

            букв та їх з'єднань» (рішення колегії Міністерства освіти і науки України    №8/2—

            19 від 18.07.03)        

 

 

 

II. Загальні вимоги до оформлення письмових робіт з математики


1.     У 2-4 класах на уроках математики паралельно із звичайним зошитом можна        

використовувати зошити з друкованою основою (один із зошитів), рекомендовані                           Міністерством освіти, молоді та спорту України. Зошит з друкованою основою використовувати як на уроці, так і під час виконання домашніх завдань. Після опрацювання теми за підручником зошит перевіряти, виконання завдання оцінювати (Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень системи загальної середньої освіти учнів початкової школи, Київ, 2010, лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-7407 від 08.09.2009).

 

2.        Навчальні вправи чи інші письмові завдання з математики  виконувати у зошитах у клітинку.

 

3.        У 1 класі дату виконання робіт учням не записувати. Між однією класною  роботою та другою  пропускати чотири клітинки.

 

4.       Дату, назву роботи та її вид (задача, приклади ) учням записувати, починаючи з 2-го класу, назву виду завдання  (приклади, самостійна робота) записувати за функціональною потребою – на розсуд учителя.

 

5.    Запис дати і виду роботи розмішувати посередині робочого рядка, наприкінці

          записів крапку не ставити, наприклад:             

12 квітня

Класна           робота

Задача 231

 

6.         Запис математичних завдань слід розпочинати на другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита.

 

7.      Назви таких видів роботи, як рівняння, відрізки, нерівності, дроби, величини,      

            порівнювання чисел, вирази в зошитах не вказувати.

 

8.      Між записами дати, назви роботи та її видом у зошитах з математики пропускати              

            одну клітинку.

 

9.      Між заключним рядком завдання однієї письмової роботи (класна робота)і

початком наступної (домашня робота)    в зошитах з математики слід пропускати     чотири клітинки.

 

10.    Між видами завдань (задача, приклади, рівняння тощо) однієї письмової роботи  

            пропускати дві клітинки.

 

11     Цифри і літери писати у клітинці зошита похило. Кожну цифру, знак і літеру             

записувати в окремій клітинці. Для написання дужки у виразах з дужками також відводити одну клітинку.

 

12.       У 1—4-х класах писати цифри висотою в одну клітинку. При написанні букв  дотримуватися  методичних рекомендацій  «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з'єднань» (рішення колегії Міністерства освіти і науки України    №8/2—19 від18.07.03):

 

13.       У 1 —2-х класах писати малі літери висотою в одну клітинку, а в 3—4-х класах — 2/3 клітинки.

 

14.       Великі літери в усіх класах писати заввишки в півтори клітинки.Обновлен 21 июн 2016. Создан 23 фев 2016Кредо учнів 6-Б класу: «Для життя - не для школи вчимося»
Вас вітає 6-Б клас


Голос України урядовий кур'єр Новини України та світу Вчитель - вчителю, учням, батькам' Урядовий сайт для юних громадян Всеукраїнський освітній портал  'Острів знань' Всеукраїнський освітній портал  'Вчителям, батькам, учням' Педрада
Ug School.org.ua - веб-сайти освітніх закладів України Авиационный справочник
Ugolok neba Вам-взлет! Информационный портал PRO Berdyansk-INFO


Три колонки
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки ЗОДА

Запорізький обласний інститут ППО

Відділ освіти міської ради


Урядові сайти

Наукові сайти

Освітянські сайти

Виховна робота
Безпека життя учнів

Телефонні «гарячі» лінії


Навчально-виховний процес

Інтернет-ресурси України

Позашкільні навч. заклади

Фотогалерея 6-Б класу

Відеоматеріали про 6-Б клас

Новости Бердянска  (рос.)
©   Інтернет-ресурс —
офіційний сайт 6-Б класу Бердянської гімназії №3 «СУЗІР'Я»

    WWW.2BSUZIRIA.IO.UA

Гімназія №3 «СУЗІР'Я» Бердянської міської ради, 2014-2019
71114, м. Бердянськ Запорізької області, вул. Потійська, 13
☎   +38 (061) 532-26-60
✉   gymnasium-3@ukr.net


Редактор сайту:   Кондратьєва Тетяна Миколаївна
Авторська група:  Гонтар Ю.В.,  Кондратьєва Т.М.
☎   +38 (097) 532-79-44
✉   yv.gontar@i.ua

Back to TOP Цвет ссылок

1